Test inteligence – 4 stvari, ki jih niste vedeli o njem

Test inteligence

Test inteligence se pogostokrat uporablja za testiranje intelektualnih sposobnosti posameznika. Test pokaže kako visok inteligenčni količnik imamo in katere intelektualne sposobnosti imamo.

Test inteligence, poznan tudi kot IQ test, se uporablja pri šolarjih za ugotaljanje nadarjenosti in zaostalosti. V poklicnem okolju se test inteligence uporablja za ugotavljenosti sposobnosti kandidatov za službo, ki zahteva specifične inteligenčne sposobnosti.

Testiranje inteligenčnega količnika je zapleten postopek in na rezultate lahko vplivajo številni dejavniki. Spodaj si lahko preberete 4 stvari, ki vplivajo na rezultat testa inteligence.

1. Test inteligence se je uporabljal pretežno za testiranje umske zaostalosti.

IQ test

Sedaj uporabljamo teste inteligence pretežno za ugotavljanje inteligenčnega količnika otrok in za ugotavljenje sposobnosti za delavna mesta. Ampak v začetku, v zgodnjih letih 20. stoletja so se IQ testi uporabljanje za ugotavljanje umske zaostalosti oseb.

Ljudi, ki imajo inteligenčni količnik pod 70, se smatrajo za umsko zaostale. Test inteligence jim je omogočal, da so ločevali umsko zaostale od ljudi, ki imajo različne psihične bolezni. V tem času so zelo slabo poznavali oba področja.

2. Inteligenca obeh spolov se razlikuje

Čustvena inteligenca

Testi inteligence so pokazali različne rezultate med obema spoloma. Medtem ko so bili rezultati obeh spolov enako visoki, so se možki izkazali nekoliko bolje pri prostorninski predstavi, ženske pa so nekoliko bolj blestele pri čustveni inteligenci. To tudi pojasnuje zakaj nekateri spoli dominirajo nekatere poklice.

3. Test inteligence meri le nekatere umske sposobnosti

Inteligenčni test

IQ testi merijo le nekatere vrste inteligence, kot so analitične, matematične in prostorske sposobnosti. Testi pa ne merijo kreativnih, umetnostnih, vodstvenih, družbenih in ostalih sposobnosti, ki tvorijo celostno inteligenco osebe.

Zaradi teh razlogov so teste inteligence v preteklosti pogostokrat kritizirali. Ker test inteligence ne meri vseh sposobnosti, le ta ne prikaže resnične inteligence.

4. Procesirana hrana niža inteligenčni količnik

IQ test za otroke

Številne študije so pokazale, da otroci, ki uživajo procesirano hrano še pred tretjem letom nižji inteligenčni količnik do osmega leta, kot njihovi sovrstniki, ki so uživali zdravo hrano.

Otroci, ki so uživali z minerali in vitamini bogato dieto, so pokazali ravno obratne rezultate. Študije so prav tako pokazale, da otroci, ki so jih matere redno dojile, imeli do tretjega leta tri do osem točk višji inteligenčni količnik kot sovrstniki.